Philips TV logo Wiener Osiguranje logo
TCL е најбрзо растечки ТВ бренд во Соединетите Американски Држави и втор најголем производител во светот!
Искористете ја посебната можност и со секој купен TCL телевизор - добијте дополнително осигурување.

Бесплатно активирање на осигурувањето

Информации за уредот

ДАТУМОТ НА КУПУВАЊЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА УРЕДОТ

ТИП НА УРЕД

ТИП НА УРЕД

МОДЕЛ НА УРЕДОТ

MODEL UREĐAJA

Сериски број

Се наоѓа позади ТВ уредот или на кутијата од уредот и има вкупно 11 цифри и бројки

ЦЕНА НА УРЕДОТ

БРОЈ НА ФАКТУРА

МЕСТО НА КУПУВАЊЕ

МЕСТО НА КУПУВАЊЕ

Лични податоци

ИМЕ И ПРЕЗИМЕE

Е-ПОШТА

ГРАД

ПОШТЕНСКИ БРОЈ

УЛИЦА И БРОЈ

телефон

МОБИЛЕН

    Правила и услови